hanko ravintolat

Tietosuojaseloste

Regatta SPA Hotel ja Brasserie Regatta pyrkii ylläpitämään korkeatasoista yksityisyydensuojaa verkkosivuillaan. Käytämme henkilötietojasi ensisijaisesti hallinnoidaksemme, tarjotaksemme, kehittääkseemme ja ylläpitääksemme tarjoamiamme palveluita, käsitelläksemme varauksiasi, optimoidaksemme palvelukokemustasi ja yksilöidäksemme kanssasi käytyä viestintää.

Lue tämä tietosuojaseloste huolellisesti ymmärtääksesi, miten ja mitä tarkoitusta varten käsittelemme henkilötietojasi. Kun annat henkilötietojasi meille ja hyväksyt soveltuvat käyttöehdot, annat suostumuksesi siihen, että henkilötietojasi käsitellään kutakin palvelua koskevien ehtojen ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Jos laki edellyttää sinulta yksityiskohtaisempaa suostumusta, tulemme pyytämään sinulta tällaisen suostumuksen. Jos lisäät muiden henkilöiden henkilötietoja, on sinun vastuullasi varmistaa, että Regatta SPA Hotellilla ja Brasserie Regatalla on oikeus käsitellä kyseisen henkilön henkilötietoja soveltuvien tietosuojaehtojen mukaisesti.

1. Rekisterinpitäjä

Oy Hotel Regatta Ab (Y-tunnus 2332515-8)
Regatta SPA Hotel
Torikatu 2, 10900 Hanko
puhelin 019-248 6491, info@hotelregatta.fi
(ed.main. rekisterinpitäjästä käytetty sanaa ”Regatta SPA Hotel” alla olevissa teksteissä)

2. Yhteyshenkilö

Esa Haikonen
Puhelin 050 509 9502 esa.haikonen@hotelregatta.fi

3. Henkilötietojen kerääminen ja käsittely

Regatta SPA Hotel ja Brasserie Regatta kerää ja käsittelee henkilötietojasi ainoastaan lain sallimalla tavalla. Kerääminen ja käsittely voi tapahtua sinun käyttäessäsi tarjoamiamme palveluita, esimerkiksi kun teet huone- tai lomavarauksen, tai varaat Regatta SPA Hotellin tarjoamia kokous-, ravintola-, kylpylä-, hyvinvointi-, juhla-, hotelli- tai lahjakorttipalveluita sivustomme tai verkkokauppamme kautta. Keräämme henkilötietoja eri tavoin, kuten käyttämällä varaus- ja tarjouspyyntölomakkeita, ilmoittautumis- tai asiakaskyselyitä, evästeitä tai jäljitteitä, uutiskirjeitä. Esimerkiksi erilaisia varaus- ja ilmoittautumistietoja tarvitsemme palveluiden täsmälliseen, ajantasaiseen ja laadukkaaseen tuottamiseen. Silloin tällöin Regatta SPA Hotel kerää tai hankkii henkilötietoja Regatta SPA Hotellin sisäisistä tai ulkopuolisista tietokannoista (esimerkiksi Facebookista tai Googlesta). Regatta SPA Hotel pitää tärkeänä, että henkilötietosi ovat koko ajan täsmällisiä ja ajan tasalla, minkä vuoksi saatamme hankkia henkilötietojasi ulkopuolisista lähteistä, kuten julkisista rekistereistä.

Kun laki edellyttää, että henkilötiedon erityiselle käsittelylle on saatava rekisteröidyn suostumus, tulemme pyytämään sinulta tällaisen suostumuksen ennen käsittelyn aloittamista.

4. Rekisterin tietosisältö

Keräämme ainoastaan sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia kunkin tarjoamamme palvelun erillisissä ehdoissa ja tässä tietosuojaselosteessa kuvatuissa tarkoituksissa. Voimme kerätä sinulta esimerkiksi seuraavia tietoja nimi, syntymäaika, sukupuoli, puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoitetiedot. Lisäksi kerätään asiakkaan ostotiedot ja mahdollisesti IP-osoite ja tietoja, jotka helpottavat palveluiden käyttöä (kuten kirjautumistiedot), oletuskieli, käyttöhistoria, tiedot huonekaverista, varaustoiveet, maksut, matkan tarkoitus, työsuhde, ruoka-allergiat ja -toiveet, liikuntarajoitteisuus ym. muut tiedot, jotka annat palveluita käyttäessäsi. Tämän lisäksi Regatta SPA Hotel voi kerätä Regatta SPA Hotellin ulkopuolisilta yhtiöiltä esimerkiksi: päivitetyt osoitetiedot ja väestötiedot.

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Regatta SPA Hotel kerää henkilötietoja asiakastiedon säilyttämiseen ja hallintaan, palveluiden tarjoamiseen ja tuottamiseen, sisäiseen raportointiin, tiedottamiseen, laskuttamiseen, kanta-asiakkuuden hallintaan ja Regatta SPA Hotellin palveluiden markkinointiin. Käyttämistäsi palveluista riippuu mitä henkilötietoja sinusta kerätään ja millä tavoin ne kerätään. Regatta SPA Hotel käyttää henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

• hallinnoidakseen, tarjotakseen, kehittääkseen ja ylläpitääkseen Regatta SPA Hotellin palveluita
• palvelukokemuksen analysointiin ja parantamiseen
• käsitelläkseen sinun palveluita koskevia tiedusteluita, varauksia ja tilauksia
• ollakseen yhteydessä sinuun esimerkiksi sähköpostitse, tekstiviestitse tai muiden mobiilisovellusten välityksellä, tai ilmoittaakseen sinulle tiedustelusi / varauksesi statuksen tai esimerkiksi varaukseesi / palveluusi liittyviä tietoja ennen saapumistasi, hotellissa oleskelun aikana ja lähtösi jälkeen
• mahdollistaakseen palveluiden käyttöön ja varaamiseen perustuvan laskutuksen
• yksilöidäkseen kanssasi käytyä palveluita koskevaa viestintää ja markkinointia
• kehittääkseen raportointia ja tilastointia

6. Henkilötietojen säilyttäminen ja luovuttaminen

Regatta SPA Hotel säilyttää henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen ja soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Regatta SPA Hotel käyttää yhteistyökumppaneita esimerkiksi tietojärjestelmien toimintaan liittyen, minkä vuoksi henkilötietoja saatetaan siirtää näille yhteistyökumppaneille. Yhteistyökumppanit käsittelevät henkilötietojasi ainoastaan Regatta SPA Hotellin puolesta ja antamiemme ohjeiden mukaan ja vasta sen jälkeen, kun he ovat tehneet tietojenkäsittelyä koskevan sopimuksen soveltuvan lain mukaisesti.

Regatta SPA Hotellin keräämiä henkilötietoja luovutetaan ainoastaan viranomaisen määräyksestä, jos asia koskee rikoksen tutkintaa tai Regatta SPA Hotel on muutoin velvollinen luovuttamaan kyseisen tiedon lain tai viranomaisen päätöksen nojalla. Asiakastietoja ei luovuteta Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7. Henkilötietojen suojaus ja poistaminen

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan sekä muiden turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet, sekä monivaiheisen tunnistau¬tumisen. Luvattomalta pääsyltä estetään myös mm. palomuurien ja teknisen suojautumisen avulla. Reki¬steritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt tekniset henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen. Regatta SPA Hotel poistaa henkilötiedot soveltuvan lain mukaisesti. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että Regatta SPA Hotel poistaa henkilötiedot tai tekee ne persoonattomiksi silloin, kun tarkoitusta henkilötietojen käsittelylle ei enää ole.

8. Muut sovellukset tai sivustot

Palvelut saattavat sisältää linkkejä muihin sovelluksiin ja/tai sivustoihin, joita Regatta SPA Hotel ei ylläpidä. Tämä tietosuojakäytäntö soveltuu ainoastaan Regatta SPA Hotellin palveluiden käyttöön. Regatta SPA Hotel ei vastaa linkitettyjen sovellusten/sivustojen sisällöstä tai näiden sivustojen omistajien tai ylläpitäjien mahdollisesti suorittamasta henkilötietojen käsittelystä.

9. Verkkosivuston evästeet

Regatta SPA Hotel käyttää evästeitä digitaalisissa palveluissaan ja digitaalisia palveluita käyttävän kävijän tietokoneelle voidaan ajoittain siirtää ns. evästeitä (”cookies”).

10. Henkilötietojen tarkastaminen, muuttaminen ja poistaminen

Sinulla on milloin tahansa oikeus mm. tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot, pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista ja saada niistä kopiot. Pyyntö tulee tehdä sähköisesti tai kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Sinulla on myös oikeus kieltää Regatta SPA Hotellia käyttämästä sinua käsitteleviä tietoja viestinnässään. Kielto tulee tehdä sähköisesti tai kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.